Enkonduko al la problemoj de programajx-produktado

Prilaboritaj notoj de kurso prezentita dum SUS 6 (San-Marino, 1989-08-26/09-03)
Reinhard Fössmeier, München (D)


Resumo. Estas konata fenomeno, ke la kvalito de komputilaj programoj ofte estas multe malpli alta ol tiu de la komputilaj aparatoj. Kelkaj atribuas tion al la juneco kaj tial malalte evoluinteco de la komputila scienco, aliaj al la nesuficxa instruiteco de programistoj, triaj al la aparta malfacileco de programado. Argumentoj por tiuj opinioj estas komparataj. La aspekto de re-uzo en programado estas aparte esplorata.
(germana resumo)
Zusammenfassung. Einführung in die Probleme der Software-Produktion. Es ist ein bekanntes Problem, daß die Qualität von Computerprogrammen oft viel niedriger ist als die der Rechengeräte. Manche führen das auf die Neuheit und einen daher niedrigen Entwicklungsstand der Informatik zurück, andere auf ungenügende Ausbildung der Programmierer, wieder andere auf die besondere Schwierigkeit der Programmierung. Argumente für diese Meinungen werden verglichen. Der Aspekt der Wiederverwendung bei der Programmierung wird näher untersucht.