Problemoj de plurlingveco en komputiloj: Tradiciaj solvoj kaj NLS.

Acta Sanmarinensia / Aktoj de SUS 2.2/1992
Prelego presentita dum SUS
Reinhard Fössmeier, München (D)


Resumo. Multaj tradiciaj komputilaj sistemoj subtenas la prilaboradon de tekstoj en nur unu lingvo. La transiro al alia lingvo kauxzas problemojn pri la reprezentado kaj ordigo de la tekstoj; ecx pli grandaj problemoj aperas cxe la kuna traktado de pluraj lingvoj. La sistemo NLS proponas unuecan solvon por tiuj problemoj.

Por ke la internacia lingvo plene profitu de tiu sistemo, necesas interkonsenti pri detaloj de gxia uzo.


(germana resumo)
Zusammenfassung. Probleme der Mehrsprachigkeit in Rechnern: Herkömmliche Lösungen und NLS. Viele herkömmliche Rechnersysteme unterstützen nur die Verarbeitung einsprachiger Texte. Der Übergang zu einer anderen Sprache verursacht Probleme bei der Darstellung und Sortierung von Texten; noch größere Probleme treten bei der gemeinsamen Verarbeitung mehrerer Sprachen auf. Das System NLS bietet eine einheitliche Lösung für diese Probleme an.

Damit die internacia lingvo die Vorteile dieses Systems voll nutzen kann, ist eine Einigung über Einzelheiten seiner Anwendung erforderlich.