Acta Sanmarinensia de AIS San-Marino


Acta Sanmarinensia publikigas la tekstojn de prelegoj kaj kursoj okazintaj dum studsesioj de AIS.

Tie ĉi vi trovas la liston de la kontribuoj, kaj parte ankaŭ resumojn aŭ eĉ kompletajn tekstojn.


La kvina sekcio de AIS je 1989-08-29 jene decidis pri Acta Sanmarinensia (eltiraĵoj el la protokolo, publikigita en GrKG 1989/4, formo iomete korektita):


La senato decidis en septembro 1994 (protokolo en GrKG 1994/4):

Por la kajeroj de Acta Sanmarinensia validu jenaj reguloj:


Ĝis nun aperis ses volumoj de Acta Sanmarinensia. La enhavolisto estas trovebla tie.


Pri la SUS-aktoj iam instancis la informofico; nun estas la scienc-ofico. Ĝi aŭ redaktisto komisiita de ĝi kolektas novan materialon kaj decidos pri la publikigo de nova volumo.

Laŭ iama praktiko la aŭtoroj de konstribuoj por A. S. devas mem financi la eldonadon, ĉar AIS ne havis buĝeton por tio. Aktuale la Subtena Sektoro de AIS subvencias la eldonadon.

Aŭtoroj konsideru ankaŭ la eblon, publikigi artikolojn en ILo en Scienca Revuo, la organo de ISAE.


Stato: 2005-08-07