AIS · aranĝoj · AIS-IKU · AIS-IKU 2010

AIS-IKU 2010 en Havano (CU)

AIS-IKU 2010 estis la 63-a IKU-sesio. Ĝi okazis kadre de la 95-a UK de UEA en Havano (2010-07-17 / 24). Ĝia rektoro estis OProf. Humphrey Tonkin, membro de AIS.

Prelegis: Tonkin, Charters, Unueña; Kadoja, Edwards, Gutiérrez, MacGill, Raola, Vergara. La unuaj tri pliampleksigis siajn prelegojn al kurseto.


Jen la informoj de UEA pri la UK en Havano.