Organiza helpo dum konferencoj en Prago

AIS kunlaboras kun la entrepreno KAVA-PECH, kiu jene informas pri siaj servoj:
KAVA-PECH, kongresa kaj kleriga entrepreno de Petro Chrdle, ofertas logxeblojn en Prago, de la studentaj hejmoj gxis kvarstelaj hoteloj. La prezoj en cxiuj kategorioj tre favoraj.

KAVA-PECH eldonas kaj ofertas ankaux librojn.


Vidu ankaux la oficialan TTT-pagxon de KAVA-PECH!

Pli da informoj riceveblaj de: chrdle@kava-pech.cz

KAVA-PECH, Anglicka 878, CZ-25229 Dobrichovice (Praha)
Tel.: ..42.2.991 2201 Fax: ..42.2.991 2126