al la ĉefpaĝo


13a Rumana Studadsesio de AIS San-Marino


La dek-tria Rumana studadsesio okazos de 2003-02-24 ĝis 2003-03-26, kun antaŭkonferenco ek de 2003-02-21, en Sibiu (RO). Ĝin organizas AIS kune kun AIS-Rumanio kaj la Universitato "Lucian Blaga" en Sibiu.

Kadra temo de la antaŭkonferenco (02-21/24) estos

Eŭrologio kaj universitata pedagogio
Eurologie şi pedagogie universitară
Eurologie und Hochschulpädagogik

Sesiestro / coordinatorul sesiunii / Tagungsleiter: prof. dr. Gerhard Konnerth.
Ejo / loc / Ort: Sibiu, B-dul Victoriei 5 - 7, S. 15, 21.


Provizora programo

2003-02-21 (vendredo) 11h00 inaŭguro de la Departemento Akademia Internacia pri Sciencrevizio, Universitatpedagogio kaj Eŭrologio de la Fakultato pri Filologio kaj Teatro.
15h00-18h45 Konferenca sekcio 1: Lingvaj aspektoj de la rolo de Germanio en Eŭropio kaj de Eŭropio en la mondo. Prelegoj 1 - 5. / Sprachliche Aspekte der Rolle Deutschlands in Europien und Europiens in der Welt. Vorträge 1 - 5.
Konferenca sekcio 2: Sciencrevizio kaj universitata pedagogio. Prelegoj 1 - 5. / Wissenschaftsrevision und Hochschulpädagogik. Vorträge 1 - 5
19h00-20h00 Filmprezentado
2003-02-22 (sabato) 8h00-9h00 Asembleo de la Subtena Sektoro de AIS (ne publika)
9h00-12h45 Konferenca sekcio 1: Lingvaj aspektoj de la rolo de Germanio en Eŭropio kaj de Eŭropio en la mondo. Prelegoj 6 - 10.
9h00-12h45 Konferenca sekcio 2: Sciencrevizio kaj universitata pedagogio. Prelegoj 6 - 10.
14h00-18h00 Conferinţa "Eurologie, Revizie ştiinţifică şi Pedagogie universitară" (în limba română)
15h00-19h00 15a Rumana AIS-studadsesio. Kurso 1 ILo por Sciencistoj (parto b)
2003-02-24 (dimanĉo) 8h30-12h30 15a Rumana AIS-studadsesio. Kurso 1b
14h00-18h00 15a Rumana AIS-studadsesio. Kurso 2a
2003-02-25 (lundo) 8h30-12h30 15a Rumana AIS-studadsesio. Kurso 2b
14h00-18h00 15a Rumana AIS-studadsesio. Kurso 3a
2003-02-26 (mardo) 8h30-12h30 15a Rumana AIS-studadsesio. Kurso 3b

Jen la temoj de la prelegoj kaj kursoj, tiom kiom jam konate:

Sekcio 1 / Sektionul 1 / Sektion 1:

1. (15-15.45) Hon. Prof. Dr. Siegfried Piotrowski: Europas Mehrsprachigkeit und die Ziele des Europaklub.
2. (15.45 - 16:30) Lektorin Dr. Johana Bottesch: Die Entwicklung der deutschen Sprache in Rumänien seit der politischen Wende.
3. (16:30 - 17:15) Prof. Dr. Helmar Frank: Deutschland und Europien - Deutsch und Europisch.
4. (17:45 - 18:15) Mag. Cristina Tanc: Ein ILo-Sprachkurs in Netz- und Buchform.
5. (18:15 - 18:45): NN
6. (9-9:45): Hon. Prof. Dr. Günter Lobin: Leistungen und Pläne von ALEUS für Europa
7. (9:45 - 10:30): Mag. Erzse Kinga: Das Hermannstädter Programm zur Eurolinguistik.
8. (10:30 - 11.15): Prof. Dr. W. Viereck: Laboristo, Arbeiter, ouvrier, workman, raboĉij, obrero, operaio - etimologiaj kaj semantikaj rimarkigoj pri la plurlingveco de Eŭropo (debutprelego)
9. (11:45 - 12:15): NN
10. (12:15 - 12:45): NN

Sektion 2 / Sektionul 2 / Sekcio 2:

1. (15:00 - 15:45): AProf. Dr. habil. Eichhorn: Socio, kulturo kaj psikiatrio (debutprelego)
2. (15:45 - 16:30) OProf. Fabrizio Pennacchietti: Tri speguloj por biblia damo: la Reĝino de Shebao laŭ juda, kristana kaj islama tradicioj (debutprelego)
la Reĝino de Shebao laŭ juda, kristana kaj islama tradicioj (debutprelego)
3. (16:30 - 17:15) OProf. Dr. Günter Lobin: Modernaj periloj en universitata pedagogio (debutprelego)
4. (17:45 - 18:15): Natalja Maksimova: Retforma kaj libroforma kurso pri informaciteorio.
5. (18:15 - 18:45): ADoc. Mag. Sara Konnerth: Perkomputila lernado de vokabloj
6. (9:00 - 9:45): OProf. Eva Poláková: Internacia universitata kaj plurkultura kunlaboro (debutprelego)
7. (9:45 - 10:30) OProf. Carlo Minnaja (debutprelego)
8. (10:30 - 11:15) OProf. Hans Dietrich Quednau: (debutprelego)
9. (11:30 - 12:15) OProf. Dr. habil. Helmar Frank: Sciencrevizio kaj universitatpedagogio (debutprelego)
10. (12:15 - 12:45): OProf. Dr. habil. Reinhard Fössmeier: Spertoj el kurso pri informadiko kaj Eŭropo. (debutprelego)

Kurse / Kursoj:

Kurs 1: ILo por sciencistoj Dr. Maria Butan
Kurs 2.1: EProf. Alicia Lewanderska-Quednau: De tradicia kulturo al kulturpolitiko en Nova Eŭropo
Kurs 2.2 OProf. Lobin: Eŭrologio (lundon matene kaj mardon matene)
Kurs 3: Hans Dietrich Quednau: Datenbanken
Kurs 4: Reinhard Fössmeier: Enkonduko en la daten-prilaboradon kaj la Interreton (parto 2).
Pri la situo de Sibiu kaj de la universitato informiĝu per nia skizaj mapoj.