13a Rumana Studadsesio de AIS San-Marino

Listo de la prelegoj


Sekcio 1 / Secţiunul 1 / Sektion 1:
Sprachliche Aspekte der Rolle Deutschlands in Europien und Europiens in der Welt

 1. Hon. Prof. Dr. Siegfried Piotrowski: Europas Mehrsprachigkeit und die Ziele des Europaklub.
 2. Lektorin Dr. Johana Bottesch: Die Entwicklung der deutschen Sprache in Rumänien seit der politischen Wende.
 3. Prof. Dr. Helmar Frank: Deutschland und Europien – Deutsch und Europisch.
 4. Prof. Dr. W. Viereck: Laboristo, Arbeiter, ouvrier, workman, raboĉij, obrero, operaio – Etymologische und semantische Bemerkungen zur Sprachenvielfalt in Europa
 5. Hon. Prof. Dr. Günter Lobin: Leistungen und Pläne von ALEUS für Europa
 6. Mag. Erzse Kinga: Das Hermannstädter Programm zur Eurolinguistik.

Sektion 2 / Secţiunul 2 / Sekcio 2:
Sciencrevizio kaj universitata pedagogio

 1. AProf. Dr. habil. Eichhorn: Socio, kulturo kaj psikiatrio (debutprelego)
 2. OProf. Carlo Minnaja: Maŝintradukado: naskiĝo, evoluo kaj nuna stato (debutprelego)
 3. OProf. Dr. Günter Lobin: Modernaj periloj en universitata pedagogio (debutprelego)
 4. Natalja Maksimova: Retforma kaj libroforma kurso pri informaciteorio.
 5. OProf. Fabrizio Pennacchietti: Tri speguloj por biblia damo: la Reĝino de Shebao laŭ juda, kristana kaj islama tradicioj (debutprelego)
 6. ADoc. Mag. Sara Konnerth: Perkomputila lernado de vokabloj
 7. OProf. Hans Dietrich Quednau: La strukturigo de objektigita lernmaterialo per la formala koncept-analizo (debutprelego)
 8. Prof. Dr. W. Viereck: Laboristo, Arbeiter, ouvrier, workman, raboĉij, obrero, operaio – etimologiaj kaj semantikaj rimarkigoj pri la plurlingveco de Eŭropo (debutprelego)
 9. Prof. Leonov: Ekologio kaj turismo.
 10. Mag. Cristina Tanc: ILo por sciencistoj – por libro kaj reto.
 11. OProf. Reinhard Fössmeier: Spertoj el kurso pri informadiko kaj Eŭropo. (debutprelego)
 12. Prof. Irina Gonĉarova, OProf. Dr. habil. Helmar Frank: Sciencrevizio kaj universitatpedagogio (debutprelego)