AIS · aranĝoj · Rumanio · Sesio 2014 · Programo


Rumana Scienca Sesio de AIS San-Marino, majo 2014, programo


Programo (ILo)

Program (limba română)

Organiza komitato / Comitetul de organizare

Lect. univ. dr. Sara Konnerth (ULB Sibiu): responsa kunordiganto / coordonator responsabil

Conf. univ. dr. Lucia Mara (ULB Sibiu): moderiganto de la rumanlingva sekcio / moderator secțiunea în limba română

Conf. univ. dr. Diana Mihăescu (ULB Sibiu): kunordiganto de la sesia volumo / coordonator al volumului conferinței

Dr. Cristina Maria Tanc (AIS România): moderiganto de la internacia sekcio / moderator secțiunea internațională

Honoraj gastoj / oaspeți de onoare

Prof. univ. dr. Apostol Gelu-Constantin (ASE București)

Prof. univ. dr. Cosma Mircea (Universitatea Alma Mater Sibiu)

Prof. univ. dr. dr. h. c. Christoph Klein, emerita episkopo de la Evangelia Eklezio de Aŭgsburga Konfeso / episcop emerit al Bisericii Evanghelice C. A. din România

Prof. univ. dr. Hans Klein, prezidanto de la Demokratia Forumo de la Germanoj en Hermannstadt / președintele Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu

Prof. on. dr. Walter Gebhardt, Fondaĵo Bavara-Rumana / Asociația Bavaria-Romania

Pliaj informoj disponeblaj: