Bonvolu sendi al: ADoc. Joanna Lewoc, Senata Sekretario, Karl-Schwarzschild-Weg 6/317, DE-37077 Göttingen, Germanio.
Marku per kruceto la aplikeblajn partojn, plenigu la breĉojn kaj forstreku neaplikeblajn partojn.
Se vi volas akiri sciencistan gradon de AIS, bonvolu ĝustatempe aranĝi ĉiujn detalojn kun la ekzamenofico.
Aliĝilo al la

23-a Sanmarina Universitata Sesio (SUS 23)

lige al la sepa Rumana studadsesio

Sibiu (Hermannstadt), 2000-09-22 / 10-01


NOMO (pres- kaj latin-litere):
Kompleta ADRESO:
...
Ĉi-pere mi aliĝas al la 23-a SUS. Loko, dato: ................................ Subskribo: ....................................
Informo: En 2000, 1 AKU (akademia kotiz-unuo) egalas al 65 EUR (eŭroj). La kotizo estas do 19,50 EUR resp. 32,50 EUR. Ĝi inkluzivas la rajton partopreni ĉiujn publikajn SUS-aranĝojn, sed ne inkluzivas eventualajn ekzamenkotizojn.

Por loĝado bonvolu mem zorgi.