Raporto pri SUS 25 en Nitra (SK)

Stato: 2002-09-08

SUS 25 okazis en la unua semajno de septembro 2002 en du partoj: de 2002-09-01 ĝis 2002-09-05 en Nitra kaj tiam ĝis 2002-09-08 en Komárno (ĉe la hungara landlimo). En Nitra ĝi okazis en ejoj de la studenta domo (str. Dražovska), en dulingva Komárno, kie ankoraŭ ne ekzistas universitato, en la hungarlingva kaj slovaklingva gimnazioj. Partoprenis ĉ. 30 studentoj (plejparte Polaj kaj Albanaj) kaj deko da docentoj kaj profesoroj de AIS.

SUS 25 fand in der ersten Septemberwoche 2002 in zwei Teilen statt: vom 1. bis zum 5. September in Nitra (SK) und anschließend bis zum 8. September in Komárno (SK, an der ungarischen Grenze). Tagungsort in Nitra war das Studentenheim in der Dražovkska-Straße, im zweisprachigen Komárno, wo es noch keine Universität gibt, das ungarische und das slowakische Gymnasium. Unter den Teilnehmern waren etwa 30 (hauptsächlich polnische und albanische) Studenten sowie zehn Professoren und Dozenten der AIS.

La slovaklingva gimnazio en Komárno
Das slowakische Gymnasium in Komárno

La hungarlingva gimnazio en Komárno
Das ungarische Gymnasium in Komárno

Dum la unuaj tagoj okazis sciencaj kaj lingvaj kursoj, kiujn la studentoj uzis por kompletigi siajn studojn kaj ekzamenpreparojn. Dum la lastaj tagoj okazis finaj ekzamenoj; pli ol deko da studentoj akiris la bakalaŭrecon, unu la magistrecon kaj unu la doktorecon (pri filozofio).

Der erste Teil umfasste wissenschaftliche Kurse und Sprachkurse, die von den Studenten dazu genutzt wurden, ihr Studium und ihre Prüfungsvorbereitungen zu ergänzen und zu vervollständigen. Während der letzten Tage fanden Abschlussprüfungen statt; ein gutes Dutzend Studenten erwarben den Grad eines Bakkalaureus, einer den Magistergrad und einer den Doktorgrad (der Philosophie).

Profesoroj de AIS gratulas sukcesajn ekzamenkandidatojn.
Professoren der AIS beglückwünschen erfolgreiche Prüfungskandidaten.

Vendrede, la 6an de septembro, okazis en la Danubeja Muzeo en Komárno solenaĵo pri la planata "Akademio Kelemantia". Gvidis la solenaĵon la deputito d-ro Zoltán Sebők; partoprenis kaj kontribuis reprezentantoj de la muzeo, de la urbo Komárno, delegacio de Kroata Esperanto-Asocio, la prezidanto de AIS kaj docento Szábo, kiu surloke engaĝiĝas pri la fondo. La solenaĵo okazis en kvar lingvoj (Slovaka, Hungara, Germana kaj Internacia); pluraj kontribuantoj parolis en du aŭ tri el ili, kaj laŭ bezono okazis interpretado.

Am Freitag, dem 6. September, fand im Donauländischen Museum in Komárno eine Feierlichkeit zur Vorbereitung der geplanten "Akademie Kelemantia" statt. Unter der Leitung des Abgeordneten Dr. Zoltán Sebők sprachen Vertreter des Museums, der Stadt Komárno, einer Delegation des Kroatischen Esperanto-Bundes, der Präsident der AIS sowie Dozent Szábo, der sich örtlich für die Gründung einsetzt. Die Feier fand in vier Sprachen (Slowakisch, Ungarisch, Deutsch und Esperanto) statt; mehrere Redner sprachen in zwei oder drei Sprachen, nach Bedarf wurde gedolmetscht.


Docento Szábo parolas dum la solenaĵo en la Pri-Danuba Muzeo. Maldekstre prof. Poláková, dekstre d-ro Sebők. Dozent Szábo spricht während der Einweihungsfeier im Donaumuseum. Links Prof. Poláková, rechts Dr. Sebők.
OProf. Dr. habil. Helmar Frank parolas dum la inaŭguro. Maldekstre deputito d-ro Sebők. Prof. Dr. Frank spricht während der Einweihung. Links Abgeordneter Dr. Sebők.

La definitivan fondadon de Akademio Kelemantia, kiu uzos la lingvojn Internacian, Germanan, Hungaran kaj Slovakan, prokrastas la parlamentaj elektoj en Slovakio. La Germana nobelpremiito OProf. Reinhard Selten konsentis esti la fonda rektoro. Die endgültige Gründung der Akademie Kelemantia, in der die Sprachen Esperanto, Deutsch, Slowakisch und Ungarisch verwendet werden, wird durch die Parlamentswahlen in der Slowakei verzögert. Der deutsche Nobelpreisträger Prof. Dr. Reinhard Selten wird Gründungsrektor sein.