Aliĝilo al SUS 27

Ĉi-pere mi aliĝas al SUS 27.

Ekzameno Dum SUS 27 mi volas akiri sciencan gradon de AIS
originale
per adapta adopto de grado aliloke akirita
en sekcio
nome la gradon de
Kontribuo Mi deziras kontribui al la programo per kun la titolo en
Kotizo: La kotizon de 0,3 Aku (ek de 2004-08-01: 0,5 Aku)
mi jam pagis al la konto 2051-305 ĉe "Postbank Hannover", germana banko-kodo (=BLZ) 25010030, IBAN: DE19 2501 0030 0002 0513 05, BIC: PBNKDEFF.
mi pagos al tiu konto.
mi jam sendis ĉeke, en eŭroj, senpere al la trezoristo, OProf. Bengt-Arne Wickström, aldonante 0,15 AKU pro la bankkostoj.
bonvolu depreni de mia servo-bonhavo ĉe AIS, kies stato estas sufiĉa (minimume 0,5 Aku).
mi ne pagas, ĉar mi havas validan studentan legitimilon de AIS kun la numero
mi ne pagas, ĉar mi estas dumviva subtena membro de AIS.
Eventuala komuniko

Post 2004-07-31 la kotizo altiĝas je 0,2 Aku. Je tiu kotizo (0,5 Aku) eblas aliĝi ankaŭ surloke.

Tiu ĉi formularo estos sendita tra la servo Response-o-matic. Bonvou atenti, ke la transsendo ne estas ĉifrita kaj povas estas legata de iu ajn. Ne sendu konfidencajn informojn!

Tiu ĉi formularo estas eksperimento de la inform-ofico de AIS. Ni rezervas al ni la rajton retiri ĝin ĉe problemoj aŭ misuzo.