AIS · ISD ·

Al

ĈAIS / Ĉeĥa AIS

SMdAIS

AdresoDr. Zdenek PULPAN
Karla IV – 789
500 02 Hradec-Kralové
Ĉeĥa Respubliko

Estraro: Pulpan, Lansky, Bílek, Fialová, Chrdle, Rychtera, Vojáček. Membroj: Barandovská-Frank, Beneš, Bilck, Bomionká, Cervony, Chrdle, Fialová, Illa, Jermar, Kaisar, Kavka, Klicka, Kocvara, Kouba, Kovar, Kraft, Lánský, Markovic, Masek, Masková, Mlcková, Nosek, Novaček, Novobilský, Pindroch, Polak, Pulpan, Rychterá, Sedlaková, Skalický, Streda, Škodá, Svejda, Trojan, Vohanková, Zaskodný. Honora membro: Brockmeyerova

Servobonhavo: 1692 SM 002