Vorto-listo

Jen kelkaj gravaj terminoj el la kurso Enkonduko al la aŭtomata daten-prilaborado (2), kun tradukoj.

eo de en fr it ro
arbo Baum tree arbre albero arbore
eĝo Kante edge arc arco muchie
faktorialo Fakultät(sfunktion) factorial factorielle fattoriale funcţia factorială
grafo, grafeo Graph graph graphe grafo graf
hierarkio Hierarchie hierarchy hiérarchie gerarchia ierarhie
informacio Informationsgehalt information content quantité d'information quantità d'informazione cantitate de informaĊ£ie
kalkultabelo Rechenblatt (Tabellenkalkulation) spreadsheet tableur foglio elettronico foaie de calcul (calcul tablar)
mesaĝo Nachricht message message messaggio mesaj
probablo Wahrscheinlichkeit probability probabilité probabilità probabilitate
redundo Redundanz redundancy redondance ridondanza redundanţa
rikuro Rekursion recursion Récursivité ricorsione recursie, recursivitate
Turoj de Hanojo Türme von Hanoi Tower(s) of Hanoi Tours de Hanoï Torre di Hanoi (sing.) Turnurile din Hanoi
vertico Knoten vertex sommet, nœud vertice, nodo varf

Kelkaj vortoj portas ligilojn al Vikipedio. La artikoloj de tiu reta enciklopedio ne nur klarigas la terminojn, sed ankaŭ helpas traduki, per ligiloj al ali-lingvaj vikipedioj.