Prin alegerea de elemente lexicale cuprinse în cele 42 de teme din programele ILOALL1 şi ILOALL2 am elaborat un test format din 100 de itemi de evaluare, care poate fi utilizat offline prin descărcare sau online accesând fereastra „exersare“. Observaţie: La tastarea răspunsurilor trebuie să renunţaţi la folosirea semnelor diacritice specifice ortografiei limbii române. De exemplu, pentru elementul lexical „vorto“ traducerea apreciată drept corectă de programul de calculator va fi elementul „cuvant“, în care grafemul „â“ este înlocuit cu grafemul „a“.

(Per elekto de leksikaj elementoj el la 42 temoj de la programoj ILOALL1 kaj ILOALL2 estas kreita ekzameneto enhavanta 100 vortojn, kiu povas esti ekzercata sen la reto pere de deŝutado aŭ rete uzante la fenestron „ekzercado“. Noto: Tajpante la respondojn vi devas rezigni pri la uzado de la diakritaj signoj specifaj por la rumana lingvo. Ekzemple, por la leksika elemento „vorto“ la traduko taksata kiel bona de la komputila programo estos la elemento „cuvant“, kie la grafemo „â“ estas anstataŭata de la grafemo „a“.)