Instruteko – aliaj

Kursoj el la instruteko de AIS
ofertitaj en la studjaro 2011/12

La aliro al la retkursoj de AIS – inkluzive de kursfina ekzameno por akiri ateston de AIS – estas senkosta. (Tamen ni ĝojus ricevi mallongan mesaĝon pri via kurspartopreno.)

Se vi volas fari ekzamenon, bv. anonci tion al la ekzamenofico kaj al la aŭtoro (resp. ekzamenanto) de la respektiva kurso plejeble baldaŭ, plej malfrue 4 semajnojn antaŭ la antaŭvidata ekzameno.

Se la dato kaj/aŭ loko antaŭvidita por la kursfina ekzameno ne konvenas al vi, bv. turni vin al la aŭtoro/ekzamenanto kaj demandu, ĉu kroma ekzameno eblos.

En ĉi tiu studjaro ekzistas kursoj en la jenaj branĉoj: