InstrutekoILo – Sekcio 2

Sekcio 2: Humanistiko

Sekcio 2 difiniĝas kiel la aro de la fakoj, kies objekto estas vastasence la homa menso kaj ĝiaj pensaĵoj kaj kies metodo estas priskriba, "idiografa".