Esperanto na Sústredeni

Nitrianske Noviny, 1996-03-04/10 (Cislo 9 / numero 9)


Na pôde Vysokej skoly pedagogickej v Nitre sa 3, marca, o 17.00 h slávnostne otvorilo Studijné sústredenie Medzinárodnej akadémie vied San Marino (AIS). Je organizované spomínanou akadémiou v spolupráci so Slovenskou spolocnost'ou na podporu AIS - SAIS Nitra a VSPg. Na sústredeni prednásajú renomovaní odborníci z viacerych krajín, ktorych zdruzuje myslienka jazykovej nediskriminácie vedcov rôznych národostí. Rokovacím jazykom je preto okrem svetovych jazykov aj esperanto. Sústredenie je bohaté na tematicky zujímavé prednásky.

Dr. Eva Poláková