Pripersona informilo por AIS

(Bv. ĝin plenigita resendi al la Senata Sekretario!)
Instrukcioj troviĝas fine.
Ekzistas printebla versio en PostScript (pli bela) kaj versio sen Unikodo (kun x-oj).


PARTO A (Bv. nepre plenigi!)
Kompleta NOMO en sinsekvo kutima en via lando:
(familia/ĉefa nomo MAJUSKLE. Ekzemplo: Helmar Gunter FRANK)
 
nomoaldonoj (kiel profesio, titoloj, pli frua nomo, plumnomo): (Ekz.: dr. phil. univ. prof.)  
Loĝloko kun poŝtkodo kaj landokodo:
(Ekz.: D-33100 Paderborn)
 
Kompleta adreso:
(Ekz.: Kleinenberger Weg 16 a / D-33100 Paderborn)
 
Telefonnumeroj deĵora (D) kaj/aŭ privata (P),
kun prefiksoj:
(Ekz.: (P): (+49-/0-) 5251-163511 / (D): (+49-/0-) 5251-602916)
 
Faksnumero, kun prefiksoj:
(Ekz.: (+49-/0-) 5251-163533)
 
Retpoŝta adreso:  
(Bv. sube subskribi)

PARTO B
Naskiĝdato:
(Ekz.: 1933-02-19
Naskiĝloko (landokodo) - evt. tiam/nun:
Waiblingen (D)) ______________________
Nuna ŝtataneco: (Ekz.: "Germanio" aŭ simple "D")  
Lingvoscioj laŭ malkreskanta kompetenteco
(bv. enordigi ankaŭ ILon)
-- gepatra(j) lingvo(j): (Ekz.: germana)
-- parolkapablo en la lingvo(j):
-- nur legkapablo en la lingvo(j):
 
Laborkampoj: (Ekz.: Klerigkibernetiko; filozofio de kibernetiko)  
Nuna profesio: (Ekz.: universitata profesoro)  
Universitatnivelaj studoj:
Ekz.: 1951 - 1956 matematiko, fiziko, filozofio
en Teknika Univ. Stuttgart (D),
1956-1957 filozofio en Universitato Tübingen (D),
1957-1958 filozofio kaj komputiko en la Sorbonne, Paris (F))
 
Universitatnivelaj ekzamenoj malpli altaj ol doktoriĝo:
(Ekz.: "Vordiplom Mathematik" TH Stuttgart;
"Diplom-Mathematiker" TH Stuttgart;
"Wiss. Prüfung für das Höhere Lehramt" Tübingen)
 
Eventualaj sciencistaj gradoj kaj titoloj;
universitato kaj lando, kie ili estas akiritaj:
(Ekz.: Dipl.Math./ TH Stuttgart (D); Dr.phil./ TH Stuttgart (D);
Dr.sc.cyb.habil./ AIS (RSM))
 
Dato, loko kaj temo de la doktoriĝo:
(Ekz.: 1959, Techn. Hochschule Stuttgart pri filozofio
per la disertacio "Grundlagenprobleme
der Informationsästhetik...", ĉe Max Bense)
 
Dato, loko kaj temo de la habilitiĝo:
(Ekz.: 1986, AIS pri antropokibernetiko)
 

PARTO C -- prefere sur kromfolio(j) --
Regula universitata instruado:
(Ekz.: Paderborn, Berlin)
____________________________________________________
La (maksimume) 3 plej gravaj nacilingvaj sciencaj publikaĵoj
(titolo, ev. kun traduko ILen, jaro, ev. kunaŭtoro)
aŭ jenaj numeroj de mia aldonita publikaĵlisto:
 
La (maksimume) 3 plej gravaj sciencaj publikaĵoj en ILo
(titolo, ev. kun traduko ILen, jaro, ev. kunaŭtoro)
aŭ jenaj numeroj de mia aldonita publikaĵlisto:
 
Kariero: (teksto maksimume 1200 tajpsignojn longa)


 
Aliaj sciindaĵoj (teksto maksimume 400 tajpsignojn longa)
pri membrecoj, hobioj, familio ktp.


 

Mi konfirmas, ke la informoj donitaj de mi estas laŭ mia scio ĝustaj.
La unuajn 3 jarkotizojn mi kunmetas ĉeke - ĝiras samtempe - jam ĝiris al via konto.

Loko kaj dato: ____________________ Subskribo:

 


PS.: Mi - ne - interesiĝas pri eventuala subtena membreco ĉe AIS. Bonvolu - ne - sendi al mi aliĝilon!
Instrukcioj por plenigo (ne necesas resendi ilin)
AKADEMIO INTERNACIA DE LA SCIENCOJ SAN MARINO
Internationale Akademie der Wissenschaften Académie Internationale des Sciences
International Academy of Sciences Accademia Internazionale delle Scienze
Membro de I.A.U.P.L (en konsultaj rilatoj kun UNESCO)

Senata trezoristo:
OProf. Bengt-Arne Wickström, Inst. f. Finanzwissenschaft, Spandauer Str. 1, DE-10178 Berlin, Germanio.

Konto: poŝtĝirokonto n-ro 2051-305
Postbank NL Hannover (BLZ 25010030)

Laŭjura sidejo en la Respubliko de San Marino
Konto: n-ro 712
Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino


Estimato, Se vi plenigas nur la parton A, vi estu certa, ke via nomo ne eniros en la ISD-datumaron.

ISD estas havebla libroforme aŭ en la Interreto ĉe http://www.ais-sanmarino.org/isd/.
Dankon pro via kunlaboremo!
La prezidanta sekretariejo de AIS
ISD-redakcio