AIS-sesio ĉe la 24a IJF en Cavallino apud Venecio (IT)


Dum la 24a IJF de Itala Esperanto-Junularo, en Cavallino apud Venecio inter 2000-04-19 kaj 2000-04-25, AIS aranĝas sian 7an Italan Studadsesion.

AIS-kursoj estos integritaj en la festivalan programon. Ĉiuj registritaj festivalanoj povos partopreni la kursojn sen kromaj kotizoj.

Jen plia kaŭzo por partopreni en IJF! Ĝia kadra temo estas

Ĉu esti aŭ ne esti Eŭropano

Vizitu la tre belajn retpaĝojn de IEJ, kiuj informas pri la aranĝo kaj eĉ ebligas senpaperan aliĝon. Krome ili tre laŭde mencias la lastjaran AIS-sesion, kiu okazis kadre de la 23a IJF.

Resumoj de la kursoj

Renato Corsetti: Ĉu ni jam konas nian lingvon antaŭ la nasko aŭ ĉu ni lernas ĝin? De la grekoj tra Sankta Aŭgusteno al Ĉomski kaj poste...

Dum la tuta konata historio de studoj pri lingvoj interbatalis inter si du malaj teorioj: unu asertas, ke la lingvo-kapablo estas enkonstruita en homoj kaj ke finfine je "profunda nivelo" ĉiuj lingvoj estas samaj; la dua asertas, ke la kapablo paroli lingvon estas io, kio estas lernata de la bebo dum la unuaj vivo-jaroj.

Ĉiuj okupiĝis pri ĉi tio, inkluzive de nesuspekteblaj sanktuloj, sed la problemo ankoraŭ ne estas solvita.

KurstemojArgomenti del corso
La unuaj prilingvaj konsideroj en la historio -- La debatoj en Grekujo pri la esenco de lingvo -- Sankta Aŭgusteno kaj la mensa leksikono -- Mezepokaj kaj islamaj evoluoj -- Kartezio kaj la gramatiko de Port Royal -- En la unua duono de la 20-a jarcento -- Chomsky -- post kaj preter Chomsky. Le prime riflessioni sulle lingue nella storia -- I dibattiti in Grecia sulla natura della lingua -- Sant'Agostino ed il lessico mentale -- Sviluppi nel medioevo ed in ambiente islamico -- Cartesio e la grammatica di Port Royal -- Nella prima metà del ventesimo secolo -- Chomsky -- Oltre Chomsky

Reinhard Fössmeier: Eŭropaj aspektoj de komputil-programado

Ĉu komputil-programado havas kulturajn aŭ geografiajn aspektojn? Ĝi ŝajnas eble la plej sennacia okupiĝo, ĉar komputiloj ja parolas "neŭtralajn" lingvojn kiaj FORTRAN, ALGOL, Pascal, Eifel, C, Java, HTML ktp. ("ktp" ne estas lingvo, almenaŭ laŭ la scio de la aŭtoro).

Sed la kurso celas montri, kiom la programado de komputiloj rilatas malpli al maŝinoj ol al homoj, iliaj menso, pensado kaj mondkoncepto. Iusence ĝi estas ankaŭ esprimo de la homa personeco kaj do teorie povas havi ecojn de arto. Tial ne estas mirige, ke ankaŭ kulturaj influoj efikas en tiu kampo, kaj la demando pri Eŭropeco / ne-Eŭropeco envenas.

Kiu ne kredas, ke homaj lingvoj influas programadon, tiu sciu, ke oni eĉ proponis programlingvon surbaze de Esperanto! Do ni venas al la demando: Kiom Eŭropa estas Esperanto... nu, tiun demandon ni lasu al alia prelego.

Carlo Minnaja: Naciismo en Eŭropo

(Nazionalismi in Europa)

KurstemojArgomenti del corso
Difinoj de ŝtato, nacio, naciismo -- de kampara al industria socio -- socia entropio kaj egaleco -- kiel naciismo sin apogas al kulturo en centrisma ŝtato -- nacieco rilate al reprezenta registaro; ekzemploj en socialdemokratio -- ŝtatoj kaj etnaj minoritatoj post la unua mondmilito; Wilson kaj Zamenhof -- naciigo de la amasoj: la Itala ekzemplo -- parola lingvo kiel vehiklo de naciismo -- lingva aparteneco: Kafka kaj la lingva medio en Prago. Definizione di stato, nazione, nazionalismo -- Dalla società agricola a quella industriale -- Entropia sociale e uguaglianza; come il nazionalismo si appoggia alla cultura in uno stato centralizzato -- Nazionalità in relazione al governo rappresentativo; esempi nella socialdemocrazia -- Stati e minoranze nazionali dopo la fine della prima guerra mondiale: Wilson e Zamenhof -- Nazionalizzazione delle masse: l'esempio italiano -- La lingua parlata come veicolo del nazionalismo -- Appartenenza ad una lingua: Kafka e l'ambiente linguistico a Praga.