Internacia Vintra Universitato (IVU)


La Internaciaj Vintraj Universitatoj estas studadsesioj de AIS, kiuj okazas kadre de la jarŝanĝaj Internaciaj Festivaloj.