AIS · aranĝoj · IVU · IVU 5


5-a Internacia Vintra Universitato (IVU)


IVU 5, la 5-a Internacia Vintra Universitato, okazis kadre de la 28-a Internacia Festivalo (IF 28) en Xanten (Germanio), de 2011-12-27 ĝis 2012-01-03. Organizanto de la studadsesio estis OProf. Amri Wandel, kiu ankaŭ kontribuis kurson pri astronomio.

De la IF-retejo ni transprenis jenajn informojn pri prelegoj (kiuj ne orientiĝas laŭ la AIS-kutimoj pri titoloj):

La IF-retejo ofertas jenajn informojn: