AIS · aranĝoj · SUS · SUS 29 · Hotelo ČAJKA


Studenta hotelo ČAJKA en Komárno

Stato: 2006-06-23


Partoprenantoj en SUS 29 havos la eblon loĝi en la studenta hotelo ČAJKA, ĉ. 3 km okcidente de la urbocentro kaj de la SUS-ejo. Pri la situo bonvolu konsulti nian mapeton, kiu indikas la direkton al la hotelo.

Interesuloj bonvolu rapide turniĝi al OProf. Eva Poláková (retpoŝto: eva.polakova (ĉe) scc.sk) kaj definitive mendi sian liton. La prezoj dependas de la nombro de loĝantoj; provizoraj prezoj (2006-06-23) estas 9 eŭroj por lito en dulita ĉambro kaj 16 eŭroj por unulita ĉambro.


Re al SUS 29.