La Pedagogia Fakultato
de la Universitato de Filozofo Konstanteno
en Nitra

 

invitas vin al la

7a Internacia Kongreso pri Kibernetiko,
Informadiko kaj Sistemteorio

sub aŭspicio de la rektoro de UFK en Nitra.

T A K I S

Nitra

2a-6a de septembro 2002

7a kongreso de T A K I S

kaj 16a kongreso de A I C

Doc. PaedDr. Eva Poláková, PhD. (SK)

prezidanto

Prof. Dr. habil. Helmar G. Frank (DE)

vicprezidanto

ADoc. Dr. Dan Maxwell (USA)

vicprezidanto

T A K I S  estas la Tutmonda Asocio pri Kibernetiko, Informadiko kaj Sistemiko, fondita en 1983 en Namur (BE)


T A K I S estas la Tutmonda Asocio pri Kibernetiko, Informadiko kaj Sistemiko, kiu estis fondita en la jaro 1983 en Namur (BE) kiel fila organizo de la Internacia Asocio pri Kibernetiko (Association Internationale de Cybernètique, AIC), post la morto de ties fondinto Prof. Dr. Ing. Georg R. Boulanger. Tiuj ĉi asocioj flegis la tradicion organizi kibernetikajn mondkongresojn; AIX laŭtradicie en Namur, TAKIS en diversaj Eŭropaj landoj. Post la malfondo de AIC en la jaro 2000 TAKIS transprenis ĝiajn funkciojn.

La kongreso en la jaro 2002 estu komprenata kiel signifa daŭrigo de tiu ĉi tradicio kaj samtempe kiel 16a kongreso de AIC kaj kiel 7a kongreso de TAKIS.

E. Polakova


La kibernetika TAKIS-konferenco celas prezenti spertojn kaj rezultojn sur jenaj kampoj de scienco kaj instruo:

La konferenckotizo estas € 70 (EUR). Membroj de AIS, TAKIS, UNI-SK kaj studentoj pagas € 30.

Ni petas ĝiri la konferenckotizon ĝis 2001-05-31 al unu el jenaj kontoj:

La konferenclingvoj estas

depende de la nombro kaj bezono de la partoprenantoj.

Plie okazos dum la kongreso


Kelkaj vortoj pri Nitra

Nitra estas la kvara plej granda Slovaka urbo kaj situas en sudokcidenta Slovakio. Ĝi estas la natura centro de la regiono, la centro de la distrikto Nitra kaj sidejo de la episkopejo Nitra. En la tempoj de la Grandmoravia Regno la urbo havis ŝlosilan rolon. Nuntempe Nitra kaj ĝia regiono estas konataj pro siaj nutraĵa produktado kaj kemia industrio. En la urbo ekzistas multaj muzeoj, galerioj, teatroj, sciencaj institutoj kaj du universitatoj.


Konferenckontribuojn liveru jene:

Tekst-redaktilo MS Word, tiparo Times New Roman, signograndeco 12 punktoj, simpla linispaco.

Kontribuojn prezentu ĝis 2002-06-10 al:

Ústav didaktickej technológie
Pedagogická fakulta UKF
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra, Slovenská republika
tel./faks: +421 37 6511013
retpoŝto: epolakova@ukf.sk, udt@ukf.sk.

Ebloj de loĝigo

Rimarkigo: La aktualigitan prezaron ni povos prezenti nur en marto 2002.


Instituto pri Klerigteknologio
Pedagogia Fakultato
de la
Universitato de Filozofo Konstanteno
en Nitra
Aliĝilo

Mi aliĝas al la 7a Internacia Kongreso de TAKIS okazonta 2002-09-02/06 en Nitra.

Nepersona kaj persona nomoj: .....................................................................

Adreso de la partoprenanto: ................................................................................

................................................................................

Lando: ..........................................................................

Tel./Fakso: ...................................................................

Retpoŝto: ......................................................................

Titolo de kontribuo: .......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Resumo: .......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Bonvolu rezervi por mi por la tempo de la kongreso tranoktejon en:

  • Hotel Agrokomplex
  • Hotel Nitra
  • Hotel Olympia
  • Hotel Zobor
  • Študentský domov UKF
di 1. 9. lu 2. 9. ma 3. 9. me 4. 9. ĵa 5. 9. ve 6. 9.
           

(bonvolu krucsigni)

Prezo de la tranoktado: ...........................................................

Konferenckotizo: ......................................

Loko kaj dato: ...................................................

Subskribo: ....................................................................

Bonvolu ĝiri la konferenckotizon ĝis 2002-05-31. Poste la baza kotizo altiĝos je 20 %. La aliĝilon bonvolu ĝis 2002-01-31 sendi al jena adreso:

Doc. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
Ústav didaktickej technológie PF UKF
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel./faks: +421 37 6511013
e-mail: epolakova@ukf.sk