La solvo de Nash

Por la kazo de dupersona ludo Nash proponis, ke justa solvo por luda kunlaboro devas plenumi sistemon de kvin aksiomoj, el kiuj la unuaj du jam estis akceptitaj en la ekonomiko:

  1. La solvo devas doni al ĉiu ludanto almenaŭ tiom, kiom li povus gajni sen kunlaboro (individua racio). En nia simpligita formo tio signifas, ke la solvo devas doni al ĉiu almenaŭ pagon de 0. Alie iu ludanto, kiu ricevus malpli, forlasus la interkonsenton.
  2. La solvo ne estas plibonigebla en la senco, ke per alia solvo ĉiuj ludantoj ricevu almenaŭ same kaj unu ricevu eĉ pli (pareto-optimumeco, kolektiva racio).
  3. Se luda situacio estas simetria inter la ludantoj, ili havu egalan pagon.
  4. Se ludo B havas nur parton de la eblaj strategioj de ludo A kaj la solvo de A estas inter la strategioj de B, ĝi estas ankaŭ solvo de B (sendependeco de negravaj ebloj).
  5. Se ludo B ekestas el A per multipliko de la pagoj per fiksaj koeficientoj, tio validas ankaŭ por la solvoj (lineareco).

Ni rekonas niajn du kondiĉojn el la antaŭa leciono, la simetriecon kaj la pareto-optimumecon. La graveco de ĉi-lasta estas evidenta, sed montriĝos, ke la simetrieco gravas eĉ por nesimetriaj ludoj.

La kerna ideo de la solvo de Nash estas transformi ludon al ekvivalenta simetria (kaj tamen konveksa, ĉar miksitaj strategioj signifas konveksecon) ludo, kiu tiam estas solvebla per la simetrieca aksiomo, ĝuste kiel ni faris pri la interseksa batalo en la antaŭa leciono. Sed se ni simple formus al donita ludo la simetrian tegaĵon kaj poste ties konveksan tegaĵon, ni eble aldonus al la ludo punkton, kiu poste montriĝus la solvo de la simetria ludo, sed ne estas parto de la origina ludo kaj do ne povas esti ties solvo, kiel montras la sekva bildo:

simetriigita ludo ne plu estas konveksa.

Tian solvon ne eblas retransformi al la origina ludo. Tial necesas unue (laŭ la aksiomo pri lineareco) multipliki la pagojn (aŭ almenaŭ tiujn de unu ludanto) per faktoro, kiu certigas, ke la solvo de la simetria tegaĵo estas ankaŭ en la nesimetria ludo. Tiam pro aksiomo 4 ĝi estas ankaŭ ties solvo.

La sekva bildo montras la fazojn de tia transformo-ĉeno:

post multiplikado, la simetriigita ludo estas konveksa.

Sed kiel ni, en la ĝenerala kazo, sciu, per kio multipliki la pagojn? Por tio Nash trovis solvon, kiu kunigas la priskribitajn paŝojn kaj tiel eĉ evitas la multiplikadon, kiu ja estas nur dumtempa. Laŭ Nash ekzistas precize unu solvo, kiu plenumas la kvin donitajn aksiomojn, kaj oni trovas ĝin per maksimumigo de la produto de la du pagoj.

Grafike eblas komprenigi tiun maksimumigon per konstruo de la hiperbolaro y = a/a por ĉiuj pozitivaj a kaj trovo de la plej granda a, kies parabolo ne sekcas (sed tanĝas) la aron de la pagoj. Por la ĉi-supra ekzemplo rezultas, ke la maksimuma koordinat-produto, kiun atingas la rekto tra la du puraj strategioj (7 - x - 3y = 0), estas atingita en la punkto x = 3,5 per la valoro

xy = 7/2 × 7/6 = 49/12 = 4,08333...

maksimumigo per aro da hiperboloj

Denove filozofio

La solvo de Nash estas impresa, unuavide eble eĉ fascina: Ŝajnas, ke per ĝi du konkurantoj en ne-konstant-suma ludo povas interkonsenti pri solvo profitiga por ambaŭ Necesas tamen konscii, ke la solvo de Nash ne solvas du aspektojn de tiu problemo:


Specimenaj demandoj

antaŭa leciono antaŭa leciono komenco komenco sekva leciono sekva leciono