Verkaĵo el la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS)

San Marino

ankaŭ kiel kromvolumo

al la jarvolumo 40/1999

de la kvaronjara revuo

auch als Beiband

zum Jahrgang 40/1999

der Vielteljahreszeitschrift

GrKG

Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft / Humankybernetik

Internationale Zeitschrift für Modellierung und Mathematisierung in den

Humanwissenschaften

Internacia Revuo por Modeligo kaj Matematikizo en la Homsciencoj

International Review for Modelling and Appliction of Mathematic in Humanities

Revue internationale pour l'application des modèles et de la mathématique en

sciences humaines

Distribuo per

Vertrieb durch

Akademia Libroservo

Internacia scienca

eldoneja grupo

Internationaler wissenschaftlicher

Verlagsring

ISBN 3-929853-12-4

© 2000 Institut für Kybernetik, Berlin & Paderborn

Printed in Germany

Gesamtherstellung: Institut für Kybernetik Verlagsabteilung Paderborn

Druck: Druckerei Reike GmbH, D-33106 Paderborn

Donaco al la internacilingva kulturo. Represado kaj disvastigado (ankaŭ per elektronikaj iloj) de la internacilingvaj tekstpartoj kun fontoindiko bonvenaj! Traduko en fremdajn lingvojn kaj publikigo kune kun la internacilingva originalteksto kaj fontoindiko estas permesataj. Provekzemplero petata.

<< antaŭa   komenco   sekva >>