Aludita literaturo

Angesprochenes Schrifttum

La "Unua libro el kaj pri AIS" ne pretendas esti scienca teksto. Tial la citado ne okazas strikte laŭ la kutimo de scienca literaturo, kaj la sekva surlistigo ne povas esti kompleta. – Per "AL" estas indikita, ke la publikaĵo aperis ĉe eldonejo apartenanta al Akademia Libroservo aŭ estas akirebla pere de tia (ekz. pere de IfK-Verlag kiel eldonejo de GrKG/H).

Das "Erste Buch aus der AIS und über sie" beansprucht nicht, ein wissenschaftlicher Text zu sein. Daher wird nicht strikt nach den Gebräuchen wissenschaftlichen Schrifttums zitiert, und die folgende Auflistung kann nicht vollständig sein. – "AL" bedeutet, dass die Schrift in einem zum Akademia Libroservo gehörenden Verlag erschien oder durch einen solchen beziehbar ist (z.B. durch die IfK-Verlagsabteilung als Verlag der GrKG/H).

 

Acta Sanmarinensia Academiae Scientiarum Internationalis (1990 – 1994), Vol. 1 – 3. AL

Bacon, Francis (1620): Novum Organum Scientiarum.

Barandovská, Věra (1990): Internacia Scienca Akademio kaj Internacia Lingvo – Projektparo de Jan Amos Komenský (Comenius). GrKG/H 31 (1990) 4, 155 – 158. (Represite en Barandovská, 1997, 787 – 790.)

Barandovská, Věra (1993a,b; 1997); Kybernetische Pädagogik / Klerigkibernetiko. Bände 6 (1993a), 7 (1993b) & 10 (1997). AL

Barandovská, Věra (1996, 1998): Eŭropa Kalendaro / Fasti Europenses 1997 – 1998 (1996) & 1999 – 2000 (1998). Eldonis Eŭropa Klubo, Paderborn (107 pj). AL

Behrmann, Hermann (1967): La Mondpercepto de la Modernaj Natursciencoj. Germana Esperanto-Junularo, Nürnberg 1967. (170 pj)

Bormann, Werner, & Helmar Frank (1994): Por plurlingveco de Eŭropo / Für Europas Mehrsprachigkeit. Acta sanmarinensia Vol. III (1994) D1. (167 pj) (Parte represite en Pinter, 1999, 649 – 700) AL

Brecht, Bertold (1940): Der gute Mensch von Sezuan. 27. Versuch, 1940. Represite en Versuche, Heft 12, Suhrkamp, Berlin 1958, 3 – 106.

Carlevaro, Tazio (1974): Scienca, popularscienca kaj faka literaturo. Ĉap. 8 en Lapenna, Lins, Carlevaro, 1974, 249 – 279.

Carlevaro, Tazio, & Günter Lobin (1979): Einführung in die Interlinguistik / Enkonduko en la Interlingvistikon. Europäische Reihe Entnationalisierte Wissenschaft Band 2. Herausgegeben vom Europaklub in Zusammenarbeit mit dem FEoLL-Institut für Kybernetische Pädagogik und der GPI. Paderborn 1979. (264 pj)

Descartes, René (1637): Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la verité dans les sciences. Ian Maire, Leiden 1637.

eŭropa dokumentaro / dokumentatio europaea (1978 – 1984). Kajeroj 17 – 44. Centre d'éducation européenne (Communautés Européennes) Bruxelles & Eŭropa Klubo Paderborn.

Frank, Helmar (1978): Relative Sprachknappheit und Übersetzungsexzess. GrKG/H 19 (1978) 4, 105 – 112. (Represite en Barandovská, 1993a, 203 – 210.)

Frank, Helmar (1984): Propedeŭtiko de la Klerigscienco Prospektiva / Vorkurs zur Prospektiven Bildungswissenschaft. GrKG/H 25, Beiband, Narr, Tübingen 1984. (Represite en Barandovská, 1993b, 774 – 906.) AL

Frank, Helmar (1986): Übersetzungsuntreue und Referenzsprache. GrKG/H 27 (1986) 4, 177 – 183. (Represite en Barandovská, 1993a, 487 – 493.

Frank, Helmar (1990): Moralo pri Komunikado / Kommunikationsmoral. Acta sanmarinensia Vol. I (1990) D1. (Represite en Barandovská, 1993a, 928 – 956.) AL

Frank, Helmar (1995): Plädoyer für eine Zuziehung der Semiotik zur Kybernetik. GrKG/H 36 (1995) 2, 61 – 72. (Represite en Pinter, 1999, 735 – 746.)

Frank, Helmar (2000): Konzept und Machbarkeit einer wissenschaftsrevisorischen Kybernfakultät. GrKG/H 41 (2000) 4, 182 – 192.

Frank, Helmar, & Herbert W. Franke (1997): Ästhetische Information / Estetika informacio. IfK-Verlag Paderborn, KoPäd München, SAIS Nitra, 1997. (147 pj) (Parte represite en Pinter, 1999, 241 – 361.) AL

Frank, Helmar, Yashovardhan & Brigitte Frank-Böhringer (1982): Lingvo-Kibernetiko kaj aliaj internacilingvaj aktoj de la IX-a Internacia Kongreso de Kibernetiko / Sprachkybernetik und andere internationalsprachige Akten vom IX. Internationalen Kybernetikkongreß. GrKG/H 23, Beiband, Narr, Tübingen 1982 (190 pj). AL

Frank, Ines (1989): La regularoj de la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino. Proveldono. Prezidanta Sekretariejo de AIS Paderborn, 1989 (54 pj).

Frank, Tilo (1989, 1992, 1996): Internacia Sciencista Dokumentaro. Registro de la internacilingvaj sciencistoj konataj al Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino. Prezidanta Sekretariejo de AIS Paderborn 11989 (261 pj), 21992 (240 pj), 31996 (203 pj). AL

Frank, Tilo (1995): La Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino. Ĝiaj Statuto kaj Regularoj. Eldonita de la Rumana AIS-Filio Sibiu/Hermannstadt, 1995 (85 pj). AL

Frank-Böhringer, Brigitte (1985): Ekesto kaj celoj de la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino. GrKG/H 26, Beiband. vml, Dortmund 1985 (120 pj). AL

Frabboni, Franco (1980): Scuola Maggiorenne – Scuola dell'infanzia e nouvi contenuti educativi. Atti del Convegno (12–15 settembre 1979): Il diritto alla conoscenza e alla creatività del bambino degli anni '80. Repubblica di San Marino / Dicastero della Pubblica Istruzione e Cultura. Sansoni editore, Firenze 1980. (290 pj)

Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft (GrKG) / Humankybernetik (1960 – 2000). Bände 1 – 41. Institut für Kybernetik Berlin & Paderborn. AL

Hesse, Hermann (1943): Das Glasperlenspiel. Fretz und Wasmuth, Zürich, 1943.

Kainz, Friedrich (1972): Über die Sprachverführung des Denkens. Dunckeer & Humblot, Berlin, 1972. (518 pj)

Klemm, Günter, & Helmar Frank (1988): Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino. Eldonita de la Subtena Sektoro de AIS. San Marino 1988. (20 pj) AL

Lapenna, Ivo (1974): Instruado de Esperantoĉap. 4.4: Instrumetodoj. en: Lapenna, Lins, Carlevaro, 1974, 77 – 80.

Lapenna, Ivo, Ulrich Lins & Tazio Carlevaro (1974): Esperanto en Perspektivo. UEA, London & Rotterdam, 1974. (844 pj)

Maxwell, Dan (1994): Resuma priskribo de la evoluo kaj celoj de TAKIS / Scurt² descriere a evoluţiei şi ţelurilor TAKIS. En: Maxwell, Preotu, Tacu (redaktoroj): Lingvo kaj Kibernetiko / Language and Cybernetics / Language et Cybernétique / Limba şi Cibernetic². Prelegoj de la 6a TAKIS-Kongreso. Kava-Pech, Dobřichovice (Praha) 1994. (144 pj) 7 – 10. AL

Musil, Robert (1930): Der Mann ohne Eigenschaften. Nova eldono Rowohlt, Hamburg 1952.

Neergaard, Paul (1958): Retrospektiva rigardo al 50 jaroj da apliko de Esperanto en la scienco. En: Paul Neergaard (redaktoro): Sciencaj Studoj bazitaj sur originalaj esploroj kaj observoj. Eldonitaj de ISAE. Kopenhago 1958. (241 pj) 9 – 19.

Paech, Karl Ernst (1990): Noto pri fruaj interlingvistikaj eksperimentoj en München. GrKG/H 31 (1990) 1, 29 – 30. (Represite en Pinter, 1999, 1123 – 1124.)

Pinter, Ana-Maria (1999): Kybernetische Pädagogik / Klerigkibernetiko. Band 11. Kava-Pech Dobřichovice (Praha), IfK Berlin / Paderborn, KoPäd München 1999. (1159 pj) AL

Schick, Karl (1989): Kommunikation mit Rechnern, ohne Rechner, durch Rechner. GrKG/H 30, Beiband. vml – verlag modernes lernen, Dortmund 1989. (75 pj) AL

Schmidt, Hermann (1941) Denkschrift zur Gründung eines Institutes für Regelungstechnik. VDI-Druck, Berlin, 1941. Represite: GrKG/H 2 (1961), Beiband. (14 pj)

<< antaŭa   komenco   sekva >>