AIS · aranĝoj · SUS · Bosnia-hercegovina prov-SUS


Ћирилица eo it en de

Bosansko-hercegovačka pilot univerzitetska studentska sesija AIS San Marino

Stanje: 2008-04-26


Učešće
Ispiti
Program
Vize
Više informacija

AIS (Međunarodna akademija nauka San Marino) planira u septembru 2008. god. pilot-SUS u Bosni i Hercegovini, kojom želi dokazati mogućnost organizovanja SUS-konferencija u toj državi. Prva SUS u novoj državi nema broja, već se jednostavno naziva pilot-SUS; ona je formalno potrebna prije organizovanja numerisane SUS. Bosansko-hercegovačka pilot-SUS kraće se naziva "prov-SUS BA". Ona će se održati prema pozivu EProf. Dr. Ljubiše Preradović, člana AIS-a zaposlenom u Banjoj Luci; on je takođe lokalni organizator.

Pilot-SUS će se održati u Banjoj Luci između 31. avgusta i 6. septembra 2008. god., dakle u vrijeme državnog praznika San-Marina (3. septembar). Sjedište SUS-a će biti u

Universitetski kampus Banjaluka
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a,
Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Učešće

SUS-konferencija je otvorena za sve, koji hoće koristiti obrazovne aranžmane. Kandidati za završne ispite trebaju (u većini slučajeva moraju) tokom SUS-konferencija sakupiti studentske jedinice neophodne za pristup ispitu.

Pristup SUS-u iznosi 0,3 AKU, dakle 19,50 EUR. Četiri sedmice prije početka SUS-a kotizacija se povećava na 0,5 AKU. U tom slučaju SUS-pristup moguće je platiti na licu mjesta. AIS-studenti sa validnim studentskim brojem ne plaćaju pristupnu kotizaciju. Kotizacija uključuje pravo učestvovanja svim programima SUS-a, ali ne i stanovanje, ishranu ni osiguranje.

Ispiti

Kandidati za završni ispit tokom pilot-SUS BA neka iščitaju pravila ispita i obrate pažnju na važne datume. Prijava ispita mora da se obavi najkasnije pet (5) mjeseci prije početka SUS-a (najkasnije do 30-tog marta 2008.). Pobrinite se za kompletiranje vaše dokumentacije. Pazite, poslije pomenutih važnih datuma prijava završnom ispitu moguća je samo u izuzetnim slučajevima, kao i zakašnjela kotizacija. Blagovremena prijava je neophodna, kako bi AIS mogao pripremiti ispite.

Program

Naučni program (kursevi, predavanja) pripremaju dekani i senat. Vaši priijedlozi su dobrodošli. Vaši prilozi mogu biti u formi "konciznih-predavanja", najavljeni već ovdje, ako ostane vremena za predavanje; poželjno je da se prethodno najavi.

Vize

Vize su potrebne za neke evropske zemlje: Albanija, Moldavija, Ukrajina i Bjelorusija. Molimo, informišite se lično, npr. na sljedećom web adresi: www.mvp.gov.ba.


Više informacija:


Sve informacije su prikazane prema našem znanju, ali bez garancije.