AIS · aranĝoj · SUS · SUS 29 · programo


Program-informoj

Stato: 2006-08-22


Krome okazos:

Bonvolu atenti, ke tiuj ĉi informoj estas provizoraj. Sinanoncojn pri la scienca programo bonvolu direkti al la dekano de via sekcio kaj al la senata sekretario (komparu la ĉefpaĝon).

Ni atentigas, ke post SUS 29 (probable lunde/marde, la 4-an/5-an de septembro, okazos klerig-kibernetika simpozio omaĝe al OProf. Miloš Lánský, kiu forpasis 2005-05-13.


Por havi superrigardon pri la strukturo de SUS-programo vi povas vidi la programojn de pasintaj SUS-oj:


Program-ŝanĝoj post redaktofino de la program-kajero

Post redaktofino de la papera program-kajero (2006-08-11) ekestis ankoraŭ ŝanĝoj en la programo:


bildo de la Eŭropa Korto

La Eŭropa Korto en Komárno kun la hispania kaj la transilvania domoj